JoMaKat - Learning

JoMaKat learning

Praktijk voor remedial teaching en huiswerkbegeleiding  gevestigd in Gorinchem.

In deze praktijk geef ik als remedial teacher hulp in de vorm van bijlessen aan leerlingen van de basisschool 3 t/m 8) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (klas 1 en 2) die, om welke reden dan ook, een achterstand hebben opgelopen bij een of meerdere vakken. De begeleidingen zijn kindgericht en afgestemd op de behoefte. Naast het didactische gedeelte in de begeleidingen is er veel aandacht voor het ontwikkelen van het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de leerlingen.

De intentie is om de leerlingen uiteindelijk het gevoel te geven "nu kan ik het weer zelf" . Het vergroten van het zelfvertrouwen is erg belangrijk voor kinderen.


Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op hun eigen manier. Soms hebben deze kinderen tijdelijke of structurele moeite met de leerstof en beleven weinig plezier aan school. Elk kind heeft recht op gelijke kansen in het onderwijs.

U merkt dat de school, helaas, ondanks de goede wil, beperkte mogelijkheden heeft om uw kind optimaal op weg te kunnen helpen en houden. Als u dit herkent, dan kunt u een beroep doen op mij!


Soms is het nodig aanvullend onderzoek te doen naar de kennis en vaardigheden van uw kind om te bepalen waar de problemen precies liggen. Vervolgens stel ik met u een handelingsplan op wat door mij wordt uitgevoerd, bij voorkeur in mijn praktijk.