JoMaKat - Learning

Tarieven

Per 1 augustus 2020 gelden de volgende tarieven voor begeleidingen:

¤ remedial teaching: 45 minuten € 45, -

¤ huiswerkbegeleiding: 60 minuten € 35, -

De intake is kosteloos.

In een oriënterend gesprek bepaal ik samen met u (en zonodig met de school) op welke manier uw kind het beste geholpen kan worden.

Het uurtarief wordt ook eenmalig berekend voor:

¤ Didactisch onderzoek

¤ Handelingsplan maken

¤ Didactisch verslag van toetsen

¤ EvaluatiegesprekEen begeleidingstraject duurt 8 tot 10 keer. Daarna volgt een evaluatie. Na de evaluatie wordt bepaald of de begeleiding wordt voortgezet.


Na de laatste begeleiding van de maand ontvangen ouders/verzorgers een nota met het verzoek deze binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.

Natuurlijk is deze begeleiding niet gratis, maar er zijn mogelijkheden voor financiële ondersteuning via “Het rugzakje”. Ouders kunnen dit in overleg met de school aanvragen. De Rugzak is een andere naam voor de wet op de leerling-gebonden financiering (lgf-wet). Deze wet geeft ouders van een kind met een handicap het recht om een school voor hun kind te kiezen die zij het meest geschikt vinden. Dat kan een reguliere (gewone) school zijn of een school voor speciaal onderwijs. De Rugzakwetgeving is bedoeld voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Wanneer ouders kiezen voor een reguliere school en het kind extra voorzieningen nodig heeft, kunnen de ouders een leerling-gebonden budget aanvragen. Het kind neemt dit budget als het ware in een Rugzakje met zich mee. Uit dit Rugzakje kan bijvoorbeeld “extra formatie” worden bekostigd. Voor deze “extra formatie” kunt u een beroep op mij doen en zal ik uw kind onder schooltijd begeleiden.