JoMaKat - Learning

Remedial teaching

Remedial teaching is voor basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 8. En aan leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ik geef hulp en bijlessen in de vorm van scholing aan de kinderen t.a.v. lezen, rekenen en spelling. Ook begeleiding bij werkhouding, planning, concentratie en andere leerproblemen. Ik wil kinderen motiveren en gelijke kansen bieden.


De vakgebieden zijn:

* Lezen – technisch en begrijpend (o.a. dyslexie)

* Rekenen – technisch en inzichtelijk

* Spelling – onveranderlijke woorden

* Werkwoordspelling

* Engels

* Wiskunde               

                                               


Tevens kan expliciet aandacht gegeven worden aan het verbeteren van de automatisering bij lezen en rekenen.


Ieder mens en kind is uniek en heeft recht op eigen ontwikkeling op eigen niveau en tempo. Ik wil werken aan de eigen ontwikkeling van het kind en aan het vergroten van het zelfvertrouwen om gelijke kansen te creëren.

De begeleiding zal meestal plaatsvinden in mijn praktijk na schooltijd en eventueel onder schooltijd mits er goede afspraken met school zijn gemaakt. Ook kan in het laatste geval de behandeling op school plaatsvinden.

Tijdens de begeleiding zal er gewerkt worden met verschillende remediërende oefenmethodes, spelvormen en computerprogramma’s. Na een met de ouders vooraf vastgestelde periode zal er een evaluatie plaatsvinden. Tijdens deze evaluatie wordt er ook besproken of de behandeling beëindigd dan wel voortgezet zal worden.