JoMaKat - Learning

Huiswerkbegeleiding


Huiswerkbegeleiding is voor leerlingen van de onderbouw (1e en 2e jaar) van het voortgezet onderwijs (vmbo en havo). Ik kan begeleiding geven bij de vakken: Nederlands, Engels, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, mens en maatschappij, Frans en wiskunde.

Verder kan ik studievaardigheidstraining aan kinderen in het eerste jaar van het middelbaar onderwijs geven. Ook vind ik het belangrijk om kinderen te volgen na de begeleiding op de basisschool, wanneer ze starten in het voortgezet onderwijs.

De huiswerkbegeleiding vindt plaats individueel of in kleine groepjes in mijn praktijk van JoMaKat-learning.


                                 

                                                                                            

Soms hebben ouders geen tijd om hun kind te helpen met hun huiswerk. Soms is het huiswerk lastig. Ook komt het steeds meer voor dat ouders de tijd die ze met hun kinderen door kunnen brengen liever besteden aan het doen van leuke dingen met ze. Daarnaast kan huiswerk soms leiden tot strubbelingen. Dan kan het prettig zijn dat een buitenstaander zich met het huiswerk bemoeit.Binnen de huiswerkbegeleidinglessen wordt er gewerkt met de boeken die de leerlingen op school gebruiken. Deze boeken vormen de basis van de lessen. Leerlingen worden begeleid met het maken en/of leren van hun huiswerk voor die dag en/of week. Ook kan er gewerkt worden aan het plannen van het huiswerk en aan het ontwikkelen van studievaardigheden. Het kan voorkomen dat leerlingen extra huiswerk meekrijgen ten behoeve van deze vaardigheden.