JoMaKat - Learning

Contacten
Aanmelden:
Aanmelding kan telefonisch of per e-mail. In een gesprek stellen we samen vast of vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Is dit niet het geval, dan kan ik eventueel verwijzen naar een andere praktijk of instantie. Als blijkt dat het aanbod van dienst kan zijn, volgt een persoonlijk gesprek, waarin we tot vaststelling van de hulpvraag komt. Alle beschikbare gegevens kunnen daarbij van dienst zijn. Eventueel begin ik met een aanvullend didactisch onderzoek.


Afmelden:
Indien een begeleiding niet door kan gaan, moet 24 uur voor aanvang zijn afgemeld, anders wordt de begeleiding berekend zoals afgesproken.


Schoolvakanties:
Tijdens schoolvakanties worden er geen begeleidingen gegeven. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.


Bereikbaarheid:
Telefonisch contact kan via: 06 25555250

en per e-mail: mailto:info@jomakat-learning.nl?subject=contact%20JoMaKat-learning


Contacten met school:

In overleg en na toestemming van ouders / verzorgers neem ik contact op met de leerkracht van uw kind op school. De informatie die leerkrachten hebben op het gebied van de leerachterstand, specifieke leerproblemen, toetsgegevens, methodes en leerlinggedrag kunnen een waardevolle aanvulling zijn op de al bekende gegevens.